Se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. spolupracujeme již řadu let. Vedle právní agendy jsme zastřešovali projekt Aperol, který byl výzvou pro každého člena našeho týmu. Dokonce i mužské osazenstvo advokátní kanceláře, které obvykle sahá po tupláku s pivem, se nechalo unést.

Naše advokátní kancelář pro klienta zpracovala komplexní analýzu a navrhla kompletní právní řešení k realizaci tohoto projektu. Právní řešení jsme poskytovali zejména v případech zajištění všech veřejnoprávních povolení a licencí jak v ČR, tak i na Slovensku, v dojednání a uzavření smluvní dokumentace s dodavateli a odběrateli a v otázkách kontroly státních orgánů v souvislosti s distribucí alkoholických nápojů na našem území.

Od klienta jsme získali čestné ocenění, kterého si velice vážíme a děkujeme tímto celému týmu za perfektně odvedenou práci.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. je jedním z největších výrobců a distributorů nápojů společnosti The Coca‑Cola Company. Nabízí své produkty více než 15 miliónům spotřebitelů a zároveň je vyváží do mnoha dalších zemí. Vyrábí, prodávají a distribuují široký sortiment kvalitních nealkoholických nápojů, jako je Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Fanta, Sprite, Kinley nebo Cappy.

Fotogalerie