Veronika pracuje v UP od roku 2020 jako advokátní koncipientka. 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity v Praze byla již v rámci studia stážistkou na civilním úseku Okresního soudu v Karlových Varech a působila též jako paralegal u nadnárodní stavební společnosti a získala tak zkušenosti s uplatněním stavebního, soutěžního a pracovního práva v praxi, přípravou smluv a sporovou agendou. 

V rámci advokátní koncipientury v UP se Veronika specializuje na občanské a obchodní právo, zejména na M&A transakce, smluvní agendu a pracovní právo. 

V rámci své odborné činnosti se dále věnuje problematice právního ukotvení PPP projektů v kontextu evropského a českého práva a jejich praktické aplikace v rámci velké investiční výstavby.

Před příchodem do UP pracovala v jedné z předních českých advokátních kanceláří, kde se věnovala právu hospodářské soutěže a sporové agendě v rámci obchodního práva.

Veronika hovoří plynně česky, anglicky a německy.