Lucie je osobní asistentkou partnerů. Jejím úkolem je zajistit bezproblémový chod advokátní kanceláře z pohledu financí a technického řízení. Stará se také o marketing společnosti. 

Lucie vystudovala ekonomiku, management a provoz podniku a získala bakalářský titul na Univerzitě v Pardubicích. V současné době studuje dálkově na magisterském stupni. Po celou dobu studia se zabývala tématem podílových fondů a analýzou investičních fondů.

Před zahájením spolupráce s UP pracovala Lucie na pozici produkční nejúspěšnější produkční agentury ve východních Čechách, kde zajišťovala a pořádala nejrůznější eventy napříč republikou. Díky tomu získala spoustu zkušeností s vedením a plánováním zaměstnanců. Další přínosnou zkušeností byla pozice disponenta ve firmě, která je jedna z největších výrobních firem průmyslových obalů v České republice, kde bylo každodenním úkolem plánování výroby, dodávka potřebného materiálu, řízení zásob a péče o největší klienty.

„Všechny zkušenosti z předchozích zaměstnání využiji i v Urbášek & Partners, protože svou práci chci plnit rychle, pečlivě a s úsměvem. Mám ráda výzvy a žádný úkol pro mne není neřešitelný. Neustále přemýšlím, jak svou práci zlepšit, zefektivnit a zekonomičtit.“ 

Lucie hovoří plynně česky, slovensky a anglicky. Má certifikát z obchodní angličtiny.