V UP působím od roku 2019, nejprve na pozici paralegal, nyní jako advokátní koncipient. Vystudovala jsem právo na Univerzitě Karlově a vedle toho absolvovala studium Marketingové komunikace a PR na Univerzitě Karlově. Mimo svou advokátní praxi jsem působila i na Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Mou specializací je právo duševního vlastnictví, IT právo a problematika osobních údajů, její ochrany a nastavování s tím souvisejících interních procesů. V IT právu se zabývám především komplexními smlouvami o vývoji SW, ochranou autorských práv a licencováním SW. V UP jsem se podílela na přípravě kompletní úpravy privacy policy několika nadnárodních korporací a souladu zpracování biometrických údajů zaměstnanců s GDPR. Díky UP jsem získala i bohaté zkušenosti z přípravy akvizičních due diligence, především pro naše klienty z oblasti energetiky a IT.

Jsem klienty pozitivně hodnocena jak pro své znalosti práva, tak především pro svůj praktický přístup a efektivitu zvolených řešení. 

Hovořím plynně česky, anglicky a na komunikativní úrovni německy.