Absolvoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého, kde jsem získal titul Mgr. a později titul Ph.D., a dále rigorózní řízení na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity (obor občanské právo), kde jsem získal titul JUDr. Poté jsem absolvoval studijní program LL.M. na Ústavu práva a právní vědy (obor Corporate Governance). V průběhu doktorského studia jsem se zaměřoval na vědecký výzkum v oblasti občanského práva. 

V rámci tohoto oboru jsem aktivní i v oblasti publikační a akademické, když externě přednáším a vedu semináře na Právnické fakultě Univerzity Palackého a na vzdělávací instituci PRIGO. Pravidelně se aktivně účastním vědeckých konferencí a publikuji v odborných právnických časopisech.

V právní praxi se věnuji smluvnímu právu, především v oblasti liniových staveb (včetně FIDIC) a jiných stavebních projektů. Poskytoval jsem a poskytuji právní služby spojené s realizací několika stavebních projektů, u nichž cena díla překračovala miliardu korun. Mám také bohaté zkušenosti v oblasti poskytování právního poradenství podnikatelům se zaměřením na smluvní vztahy a náhradu škody. 

Členem UP týmu jsem od roku 2020. 

Právo mě nadchlo již na začátku střední školy policejního zaměření, kdy mě svými zkušenostmi a vynikající rétorikou uhranul učitel práva – bývalý elitní policista. Již okolo 16 let jsem zcela jednoznačně věděl, že má profesní dráha bude spočívat v poskytování právních služeb. Brzy po zahájení magisterského studia jsem trávil prakticky veškerý čas v advokátní kanceláři, často i o víkendu. Právo mě baví pro svou rozmanitost, složitost a dynamičnost.  Klienty jsem oceňován pro schopnost velmi efektivně skloubit svou akademickou praxi s praktickou aplikací právních předpisů, osobní přístup, vysokou odbornost, schopnost rychlého úsudku a vyjednávací schopnosti. Každý případ detailně analyzuji tak, aby nabídnuté řešení co nejvíce vyhovovalo právním i ekonomickým zájmům našich klientů.