James M Heller je advokátem zaměřujícím se na právo duševního vlastnictví, technologií a IT, mediální právo a právo telekomunikací, přičemž disponuje rozsáhlými zkušenostmi v odvětví inovací. Pracoval pro jednu z předních světových institucí pro problematiku duševního vlastnictví na čtyřech kontinentech, přičemž pomáhal společnostem disponujícím značným kapitálem ve formě duševního vlastnictví tento kapitál zužitkovat a zároveň jejich duševní vlastnictví, technologie a data ochránit.

Jamesovi klienti profitují z jeho schopnosti vidět věci v širších souvislostech i v přeshraničním rozměru. Jeho klienti oceňují jeho schopnost porozumět jejich podnikatelským aktivitám a inovacím, díky čemuž je James schopen jim poskytnout obchodně proveditelné právní rady.

James přednáší na Státní univerzitě v New Yorku, na New-yorské univerzitě v Praze, Anglo-americké univerzitě, fakultě obchodní administrativy a právnické fakultě (pobočka Londýnské univerzity), kde je vedoucím letního programu Světové organizace pro duševní vlastnictví. Je aktivní ve špičkovém výzkumu a publikacích, a přednášel i u Světové organizace pro duševní vlastnictví v Ženevě ve Švýcarsku.

James vystudoval právnickou fakultu na Univerzitě v Sydney, která se svou kvalitou umístila v žebříčku na 11. místě celosvětově, přičemž zde získal ocenění Allense Arthura Robinsona a Pennsylvánské státní univerzity (politické vědy a anglická rétorika). Vedle rodilé angličtiny mluví James také španělsky a disponuje i základy češtiny.