Jarmila působí v advokátní kanceláři na pozici hlavní mzdové účetní. Vystudovala gymnázium, v UP zajišťuje veškeré úkony související s vedením mzdové agendy včetně vyřízení záležitostí spojených s personální činností. Pravidelně se zúčastňuje školení.  

Působila přes 10 let jsem ve státním podniku Průmstav a.s., závod 06 Instalace a 25 let ve firmě PrePos s.r.o. jako mzdová účetní. Náplní práce je zavedení firmy, přihlášení firmy a zaměstnance ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, zavedení zaměstnance do systému, založení složky, ukládání potvrzení, zpracování měsíčních mezd, výpočet pojistného, daní, náhrady mzdy při dočasné neschopnosti dle zákona, archivace mzdových listů, zpracování ročního zúčtování daní, Vyúčtování daní, evidenčních listů, pravidelně se zúčastňuji školení souvisejících se mzdovou agendou.  

Má ráda jógu, toulky po jižních Čechách a jižní Moravě. Ale na prvním místě je nyní její vnučka.