Peter je výkonným ředitelem kanceláře od roku 2019. Jeho posláním je provést advokátní kancelář růstovou fázi a zhmotnit hodnotovou vizi partnerů v  každodenní výstupy naší kanceláře na všech úrovních. 

Peter do naší advokátní kanceláře přináší zkušenosti z  mezinárodních projektů zaměřených na technologické Inovace a kreativní průmysl. V minulosti působil, mimo jiné, na pozici předsedy představenstva jedné ze společností finanční skupiny ERSTE. Jeho silnou stránkou je know-how z  oblastí vedení progresivních společností střední velikosti, IT, technologických inovací s  důrazem na FINTECH a BIGDATA, a taky z  oblasti umění a kreativního průmyslu. 

“Naše právní služby pro klienta znamenají přínos, a ne nákladovou položku. Dobrá právní kancelář úspěšně vyřeší problémy svého klienta. Excelentní kancelář pomáhá svému klientovi problémům předcházet".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vratislav Urbášek

Petr mluví plynně anglicky, německy, česky a slovensky, v současné době zdokonaluje své jazykové dovedností v italském jazyce. Petr vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Ve volném čase se věnuje malování světlem.