Adéla je partnerkou UP již od jejího počátku od roku 2012. Právo vystudovala na Karlově univerzitě a kromě své dosavadní specializace rozšířila svou odbornost titulem LL.M., který získala na Akademii medicínského práva.

Její specializací je sporová agenda, pracovní právo, energetika a zdravotnické právo.

Adéla je klienty velmi ceněna pro svou schopnost nalézat optimální a ekonomicky efektivní řešení právních problémů a aplikovat je do praxe. V oblasti sporové agendy zastupuje jak v řízeních před soudy, tak v arbitrážních sporech velké české i mezinárodní společnosti. Má dlouhodobě vysokou úspěšnost a objem prostředků v jí zastupovaných sporech je v objemu nižších desítek miliard korun. V minulosti zastupovala velké nadnárodní společnosti ve sporech s minoritními akcionáři nebo velké české a zahraniční firmy při sporech z akvizic i běžného provozu v hodnotách stovek milionů korun. Úspěšně vedla i vstup českého investora do zahraniční společnosti.

V oblasti pracovního práva radí největším společnostem v České republice s řádově tisíci zaměstnanci, a to v celé šíři pracovního práva, včetně odborových práv a kolektivního vyjednávání. Adéla se svým týmem připravila a prováděla audity a implementovala novou pracovněprávní legislativu pro řadu nadnárodních společností, díky čemuž se jim podařilo významně snížit počet kontrola státních úřadů, tak i závažnost jejich nálezů a dosáhnout tak pro klienty významných úspor. Neméně úspěšná je v soudních sporech s inspektorátem práce a dalšími státními institucemi.  

Adéla dále dlouhodobě poskytuje poradenství významné zahraniční skupině na poli energetického práva, a to zejména v oblasti regulatoriky a sporů.

Další oblastí Adélina působení je medicínské právo. Zastupovala jednu z největších medicínských skupin v České republice, kdy radila řadě nemocnic jak při každodenním chodu, tak například při jednání s pojišťovnami. Také úspěšně vedla spory s pacienty o náhradu škody na zdraví, kde klienty uchránila před neoprávněnými nároky pacientů v řádech desítek milionů korun.

Adéla byla v roce 2020 časopisem Právní rádce zařazena mezi nevlivnější české právničky. 

„Všechny případy se snažím vždy rychle a široce analyzovat. Jen tak mohu připravit nejlepší řešení jak z právního, tak i ekonomického pohledu. Klienti si nejvíce váží mých ostrých loktů a zapálení pro věc.“

Adéla mluví plynně česky, slovensky a anglicky.