David pracuje v kanceláři Urbášek & Partners od roku 2019 na pozici advokátního koncipienta. Právo vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde se zaměřoval zejména na právo duševního vlastnictví či spotřebitelské právo, specificky ve vztahu k internetovým obchodům. 

Tato témata aktivně rozvíjel v článcích publikovaných v odborných časopisech. Problematika konfliktu zájmů vlastníků autorských práv a uživatelů autorských děl byla předmětem jeho diplomové práce. V rámci působení na kriminální policii získal přehled o aplikaci trestního práva. 

Po studiu působil pět let ve společnosti vyvíjející software, což prohloubilo jeho praktické znalosti v reáliích IT vývoje. Zná tedy postupy a rozličné aspekty při tvorbě softwaru, stejně jako potřeby jednotlivých subjektů, které se v této oblasti pohybují, a problémy, s nimiž se mohou potýkat. 

V kanceláři se věnuje primárně právu IT/IP, díky zkušenostem v oboru rozumí novým technologiím i jazyku IT odborníků. Klade si za cíl efektivní využití práva v těchto oblastech, ať již se problematika týká licencí včetně EULA, ochrany osobních údajů, GDPR, odpovědnosti za obsah či například autorskoprávní ochrany. 

David hovoří plynně česky a anglicky.