Gabriel pracuje pro naši kancelář od roku 2018 jako advokát. Vystudoval právo na Karlově univerzitě v Praze a ekonomii na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. V roce 2018 úspěšně složil zkoušky insolvenčního správce. Gabriel má za sebou řadu zkušeností, díky nimž dokáže rychle analyzovat situaci a poskytnout v každém případě nejlepší řešení. Dříve pracoval několik let jako projektový manažer pro státní organizaci pro podporu investic a podnikání CzechInvest. Dále byl členem právního týmu jedné z největších pojišťoven na trhu. V advokacii působí od roku 2007.

Gabriel je klienty vysoce ceněn pro propojení perfektní znalosti práva a ekonomie, stejně jako pro schopnost rychlého úsudku a práce od tlakem. V naší kanceláři vede oddělení insolvence a restrukturalizace a dále se specializuje na M&A a související sporovou agendu. Gabriel zastupoval významnou zahraniční developerskou společnost ve sporech a při komunikaci se zahraničními vlastníky, dále zastupoval významou chemickou společnost při vstupu na český trh a akvizici české společnosti se specifickým výrobním portfoliem. Zkušenosti získal také při zastupování předních Evropských farmaceutických a zdravotních společností. V Urbášek & Partners také poskytuje poradenství v souvislosti s nákupem a provozováním větších energetických celků.

„Právo je zároveň mým koníčkem. Ve volném čase relaxuji v přírodě, rád zdolávám výzvy nejen v advokacii, ale také ve vysokohorské turistice. Nicméně také dobrý fotbalový zápas sledovaný z domu má své kouzlo.“

Gabriel hovoří plynně česky, slovensky a anglicky.