Jan pracuje v Urbášek & Partners druhým rokem na pozici advokáta. Specializuje se energetické právo, IT právo a sporovou agendu.

Svou kariéru nastartoval ve významné advokátní kanceláři, v níž získal spoustu zkušeností se sporovou agendou, ze kterých čerpá. Po příchodu do UP se začal více věnovat úpravě IT práva a energetického práva, na které se dnes v kanceláři specializuje. 

V současné době zastupuje významnou zahraniční developerskou společnost, která vlastní stamilionové majetky v ČR, kde řeší kompletní agendu od nákupu a prodeje nemovistí, po spory z chodu společnosti. Jan je dále poradcem významné IT společnosti zaměřující se na vývoj v oblasti Průmyslového internetu věcí a digitálních továren dle zásad Industry 4.0, kde má na starost kompletní právní agendu a licenční smlouvy.

Jan se dále věnuje energetickému právu, kde se podílel jak na akvizici a restrukturalizaci energetických celků na biomasu v řádech stamilionů korun, tak i na přípravě pozic klienta při sporech s odběrateli a regulatoriku.

„Vyhodnocuji všechna možná rizika. Rád v tomto ohledu cituji Karla Poláčka: „Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.“ Již od dětství sportuji. Fotbal mne naučil vytrvalosti a tvrdé práci. Klienti nejvíce oceňují mou bohatou praxi, široké zaměření a lidský přístup.“

Jan hovoří plynně česky, slovensky a anglicky.