Pavel spolupracuje s naší kanceláří již od jejího založení v roce 2012. Vystudoval právo na Univerzitě Karlově a o rok později úspěšně vykonal rigorózní zkoušku z oboru finančního práva. Pavel se specializuje na telekomunikační právo a spory z provozování telekomunikačních služeb. Má rozsáhlé zkušenosti ze svého působení ve společnosti Telefonica 02 Czech Republic a Vodafone, kde byl odpovědný za právní podporu obchodu společností. Na starosti měl i veřejné zakázky a právní podporu nabízených služeb na trhu.

Pro své vynikající odborné a manažerské kvality byl poté osloven mezinárodní telekomunikační společností. Zde působil 8 let jako vedoucí právního oddělení, kde měl na starosti mimo právní agendy i řízení lidských zdrojů. Pavel má rozsáhlé zkušenosti s právním backroundem telekomunikačních služeb, staral se o smlouvy a dodávky v Afriky a Asie. Stejně tak má rozsáhlé zkušenosti s právní podporou při vymáhání pohledávek z telekomunikačních služeb a zastupování před Českým telekomunikačním úřadem, kde zastupoval při vymáhání v řádech stovek milionů korun.

"Klienti si nejvíce váží mého přesahu do dalších oborů úzce souvisejících s právem. Těžím ze svých bohatých podnikatelských a manažerských zkušeností. Dokáži řídit tým, být jeho oporou a motivovat ostatní. I ve svém volném čase neustále analyzuji nové trendy a hledám jejich efektivní využití pro klienty.”

Pavel hovoří plynně česky, slovensky, anglicky a německy.