Martina pracuje v UP od roku 2018 jako advokátní koncipient. Studovala práva na Univerzitě Karlově. V rámci tohoto studia absolvovala studijní pobyt ve Francii na univerzitě v Grenoble, kde se věnovala zejména francouzskému občanskému právu, ústavnímu právu a právu EU.

V kanceláři se specializuje zejména na právo občanské a sporovou agendu spojenou s medicínským a energetickým právem. Martina je součástí sporového týmu, který zastupuje klienty proti českým bankám v rozsahu více než 11 miliard korun.

Mimo to Martina vyniká i v právních překladech, často komunikuje v angličtině a francouzštině, a je tak výraznou posilou naší kanceláře.

Při své práci čerpá ze svých bohatých zkušeností. Před příchodem do UP pracovala jako právní asistentka v notářské kanceláři, kde se zabývala přípravou notářských zápisů týkajících se obchodních společností i jednotlivců, ověřováním podpisů a dalšími notářskými úkony. Dále pracovala v jedné z předních mezinárodních advokátních kanceláří, kde se věnovala zejména zpracování právních rešerší a analýz v oblasti práva obchodních společností, sporné agendy a pracovního práva.

V rámci studia také absolvovala odbornou stáž na Městském soudě v Praze v úseku obchodněprávním a trestněprávním, kde se podílela na přípravě soudních jednání a soudních dokumentů.

„Práce v advokacii mě baví, každý den přináší nové výzvy. Ráda pracuji s lidmi. Chci, aby má práce měla smysl a přinášela konkrétní výsledky konkrétním lidem. Od malička se věnuji sportu, který mne naučil nikdy se nevzdávat před koncem. Není umění vyhrát, když se daří. Uměním je zvítězit, i když se nedaří.“

Martina hovoří plynně česky, anglicky, francouzsky a na komunikativní úrovni německy.