Markéta pracuje v kanceláři Urbášek & Partners od roku 2015 na pozici advokátního koncipienta. Právo vystudovala na Karlově univerzitě a během své koncipientury obsáhla velmi širokou spornou agendu našich českých i zahraničních klientů.

Do její agendy spadá jednání v rámci předsoudních fází obchodních sporů, zastupování klientů před obecnými soudy i v rozhodčím řízení nebo vymáhání a postupování pohledávek a zastupování v exekučních řízeních na straně oprávněného i povinného. Nad rámec občanskoprávního a obchodního sporného řízení se Markéta zabývá i správním a daňovým řízením a spory vyplývajícími z pracovněprávních vztahů.

Markéta komplexně zastřešuje právní agendu významné zahraniční developerské společnosti, a to od převzetí zastoupení a sporů, identifikace rizik po zastupování ve sporech a komunikaci se zahraničními vlastníky. Poskytovala také právní poradenství při přípravě a vyjednávání nájemních smluv pro velká warehouse a logistická centra spadající pod globální síť největšího výrobce elektronických zařízení na světě. 

„Každý den mi přináší něco nového, a to mě baví. Klienti si nejvíce cení mého osobního přístupu a flexibility.“ 

Markéta hovoří plynně česky, slovensky a anglicky.