Petr je v kanceláři Urbášek & Partners již od jejího založení. Z odborného asistenta se postupně vypracoval na advokátního koncipienta a v roce 2018 úspěšně složil advokátní zkoušky. 

Právnickou fakultu vystudoval na Karlově univerzitě. Své tuzemské studium si rozšířil na University College Dublin, kde se specializoval na smluvní právo a právo obchodních korporací.

Petr se specializuje na korporátní právo, fúze, akvizice a restrukturalizace společností. V posledních dvou letech spolupracoval na akvizicích v řádech stovek milionů korun. Taktéž úspěšně zastupuje klienty při sporech společníků. Jeho výhodou je mimo vysoké výkonnosti a skvělé znalosti obchodního práva i orientace v insolvenčním zákoně, daních a v účetnictví. 

Mezi klienty, s nimiž Petr již několik let úspěšně spolupracuje, patří největší výrobce nealkoholických nápojů na světě, pro kterého zpracovával v roce 2017 projekt vstupu na zcela nový trh výrobků, nebo největší výrobce elektroniky na světě, kde dává podporu při korporátních změnách, vyjednávání a přípravě smluv. 

Petr je klienty vysoce ceněn pro své logické myšlení. Jeho krédem je snažit se vcítit do pozice klienta a z tohoto pohledu pro něj najít co nejjednodušší, a především nejekonomičtější řešení.

„Samozřejmostí pro každého právníka je serióznost a profesionalita. Ale určitě se podle mě v komunikaci vyplatí i určitá dávka humoru.“

Petr hovoří plynně česky, slovensky a anglicky.

 

Publikační a přednášková činnost:

2015 – 2018 Development News, právní sekce, spoluautor odborných statí