Zdravotnictví je pro náš tým srdcovou záležitostí. V této disciplíně máme bohaté zkušenosti a na kontě řadu velkých úspěchů.

Poradenství jsme poskytovali při akvizicích zdravotnických zařízení, jejich provozu i při zavedení změn. Pomáhali jsme nastavit řadě nemocnicím kompletní pracovněprávní stránku provozu, včetně plánování směn zdravotnického personálu. V této oblasti jsme pro naše klienty realizovali i velmi vítanou řadu školení.

V posledních letech jsme úspěšně vedli jednání se zdravotnickými odbory o růstu platů.

Samostatnou kapitolou je jednání se zdravotními pojišťovnami, kde nejen nastavujeme strategii, ale aktivně se těchto jednání účastníme. Podporujeme tak klienty přímo na místě a vyjednáváme pro ně ty nejlepší podmínky.

V posledních letech jsme zastupovali jednu z největších zdravotnických skupin v České republice, vlastnící řadu nemocnic, anebo také ambulantní lékaře.

Máme vyčleněné právníky na strmě rostoucí spornou agendu ve zdravotnictví. Dokážeme ve sporech nejen zastupovat, ale také jim aktivně předcházet správným nastavením procesů. Vyjednáváme ve škodných událostech s pojišťovnami zdravotnických zařízení.

Ve vedených řízeních máme téměř stoprocentní úspěšnost.  Zastupujeme přitom nemocnice i pacienty ve sporech, kde se nároky pohybují ve vyšších desítkách milionů korun.