Řadu let pomáháme zprostředkovatelům pojistných produktů rozvíjet se a úspěšně podnikat. A to podporou jak v oblasti regulatoriky, korporátních a personálních záležitostí, tak i ve sporech se subjekty, které se rozhodly podnikat nepoctivě.

V této oblasti zároveň úspěšně vymáháme pohledávky našich klientů.

Našimi klienty jsou zavedené a úspěšné společnosti, které realizují obraty v pojistných a finančních produktech v řádech miliard korun.

Nadto poskytovala UP v loňském roce poradenství skupině italských investorů, kteří vstupovali na český bankovní trh. Asistovali jsme jak při akvizici cílové společnosti, tak při přípravě regulatorní části akvizice.