Poskytujeme právní poradenství a zastoupení ve sporných řízeních vedených jak u obecných soudů a ústavního soudu, tak u rozhodčích řízení. Máme vysoké procento úspěšnosti. Pečlivě studujeme problematiku a dokážeme pružně reagovat na vývoj řízení.

Spolehnout se můžeme na řadu špičkových odborníků v jednotlivých oborech práva, kteří poskytují plnou podporu kolegům při vedení soudních řízení. Schopnost týmové práce je naší základní devizou.

Daří se nám nejen v obchodních sporech. Úspěchy sklízíme i při zastupování ve sporech o škodě na zdraví v řádech desítek milionů korun. Dále se nám podařilo vysoudit pro klienty vysoké částky ve sporech s finančními úřady nebo orgány celní správy jako kompenzaci za nezákonná rozhodnutí.

Při naší velikosti v současnosti úspěšně zastupujeme klienty u soudních a rozhodčích řízení v celkovém objemu přesahujícím 17 miliard korun.

Náš partner Vratislav Urbášek je zároveň rozhodcem u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře České republiky, kde se věnuje problematice obchodních sporů.