K zastupování podnikatelů a manažerů v trestních věcech využíváme nejen práce profesionálů z oblasti trestního práva, kteří mají předchozí praxi v nejlepších trestních kancelářích u nás, ale i další kolegy s odlišnými specializacemi. Tímto dáváme našemu obhájci výhodu oproti orgánům činným v trestním řízení.

Díky týmové práci dokážeme u trestního soudu předložit nejen všechny relevantní skutečnosti pro řádnou obhajobu klienta, ale v mnoha případech umíme stíhání klienta předejít.