Naši odborníci dokáží připravit proces insolvence na klíč. Spolupracujeme s daňovým poradcem a insolvenčním správcem tak, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím a průtahům řízení. A to nejen po stránce právní, ale i po stránce daňové a účetní.

Věřitelům zajišťujeme, aby se jim prostředky „uvízlé“ v insolvenci vrátily v maximální možné výši za minimálních nákladů. Kontrolujeme proces insolvence i jednání správce pro maximalizaci výtěžku klienta.

UP bylo dokonce vybráno jako výhradní český právní poradce při insolvenci zahraniční finanční skupiny, kdy se objem prostředků v insolvenci zahraničního subjektu pohybuje v řádech miliard korun.