Do programů Antivirus A, B a Plus, které poskytují příspěvek zaměstnavateli na mzdu zaměstnance v případě omezení provozu či karantény zaměstnance, končí příjem žádostí 31. května 2021. Nadále funguje pouze program Antivirus A, díky kterému mohou zaměstnavatelé získat příspěvek na zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa. Výše příspěvku činí 80 % vyplacené náhrady mzdy zaměstnanci, maximálně ovšem do výše 39 000 Kč. Žádosti je možné podávat do 30. června 2021.

U programu Kompenzační bonus je vždy rozhodné období, za které se žádá o poskytnutí dotace. Podávání žádostí za druhé bonusové období (březen) je možné do 1. června 2021, za třetí bonusové období (duben) do 30. června 2021 a za čtvrté bonusové období (květen) až do 2. srpna 2021. Ministerstvo financí tento program na měsíc červen již neprodlouží a program skončí.

Žádosti o podporu na zaměstnance při omezení provozu firem v rámci programu COVID 2021 jsou přijímány do 2. června 2021.

Do programu COVID Veletrhy, určenému pro podporu subjektů z oblasti veletržního, kongresového a eventového byznysu, lze podat žádost do 14. června 2021.

Program COVID BUS LINKA, který je určen na podporu podnikatelů ve veřejné komerční linkové autobusové dopravě za kritické období mezi 12. březnem a 30. červnem 2020, končí ke dni 18. června 2021.

U programu COVID Kultura bude končit třetí z programů v rámci podpory kultury – výzva 3.3 pro firmy – žádosti je možné podat do 30. června 2021. Zároveň ovšem došlo také k rozšíření programu COVID Kultura o program čtvrtý – výzva 3.4 pro kulturní památky, která se týká nestátních provozovatelů veřejně přístupných památek. Jedná se tedy především o hrady, zámky, zříceniny, památky ve vlastnictví církví či archeoparky a skanzeny. Maximální výše příspěvku na jeden subjekt činí 4 miliony Kč, které jsou určeny na provozní náklady. Konkrétní výše dotace je přepočítávána dle rozdílu prodeje vstupenek za určené období v letech 2019 a 2020. Žádosti je možné podávat do 13. srpna 2021.

Stále je také možné žádat o tzv. ošetřovné pro OSVČ za období od 6. dubna do 16. května 2021. Poskytovaná kompenzace je ve výši 400,- Kč za každý den, kdy osoba samostatně výdělečně činná nemůže vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jelikož pečuje o dítě do 10 let nebo o osobu závislou. Příjem žádostí je do 30. června 2021.

Záruční program COVID Plus, zaměřený na poskytnutí potřebné likvidity exportérům na financování provozu, končí 30. června 2021.

 

Po červnu tedy dojde ke značnému snížení dotačních programů. I přes postupné rozvolňování ovšem nekončí všechny poskytované programy. Záruční programy COVID III, COVID Záruka CK, COVID Záruka sport a COVID III Úprava Invest stále běží a firmy a OSVČ jich mohou využít do vyčerpání alokace či 31.12.2021 podle druhu programu.

 

Mimo to je stále možné podat žádost v rámci první výzvy programu COVID Nepokryté náklady a to do 17. července 2021. Navíc došlo ke zveřejnění druhé výzvy pro období od 1. dubna do 31. května 2021. Žadatel ovšem má možnost žádat o podporu pouze za měsíc duben, pokud by podmínky pro poskytnutí podpory splňoval pouze za měsíc duben. Podmínkou je pokles obratu v rámci podnikatelské činnosti o 50 % oproti stejnému období v roce 2019. Žádosti je možné podávat do 13. září 2021.