Do programů Antivirus A, B a Plus, které poskytují příspěvek zaměstnavateli na mzdu zaměstnance v případě omezení provozu či karantény zaměstnance, končí příjem žádostí 31. května 2021.

 U programu Kompenzační bonus je vždy rozhodné období, za které se žádá o poskytnutí dotace. Podávání žádostí za druhé bonusové období (březen) je možné do 1. června 2021, za třetí bonusové období (duben) do 30. června 2021 a za čtvrté bonusové období (květen) až do 2. srpna 2021. Ministerstvo financí tento program na měsíc červen již neprodlouží a program skončí.

Žádosti o podporu na zaměstnance při omezení provozu firem v rámci programu COVID 2021 jsou přijímány do 2. června 2021.

 Do programu COVID Veletrhy, určenému pro podporu subjektů z oblasti veletržního, kongresového a eventového byznysu, lze podat žádost do 14. června 2021.

 U programu COVID Kultura běží poslední ze tří výzev pro umělce – výzva 3.3 pro firmy – do 30. června 2021.

 Záruční program COVID Plus, zaměřený na poskytnutí potřebné likvidity exportérům na financování provozu, končí 30. června 2021.

 Zároveň byl Ministerstvem dopravy představen nový program COVID BUS LINKA, který je určen na podporu podnikatelů ve veřejné komerční linkové autobusové dopravě za kritické období mezi 12. březnem a 30. červnem 2020. Stejně jako u výše zmíněných končí příjem žádostí v červnu, konkrétně 18. června 2021.

 

Po červnu tedy dojde ke značnému snížení dotačních programů. I přes postupné rozvolňování ovšem nekončí všechny poskytované programy. Záruční programy COVID III, COVID Záruka CK, COVID Záruka sport a COVID III Záruka Invest stále běží a firmy a OSVČ jich mohou využít do vyčerpání alokace či 31.12.2021 podle druhu programu.

 

Mimo to je stále možné podat žádost v rámci programu COVID Nepokryté náklady a to do 17. července 2021.