Přehled dotačních programů – užitečné odkazy 

COVID – Nájemné – Výzva 3

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

COVID  Gastro - Uzavřené provozovny

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Gastro

COVID – Ubytování II – Individuální ubytovací zařízení

https://zadosti.sfpi.cz/zadost/11

COVID – Podpora cestovního ruchu (Cestovní kanceláře, Cestovní agentury, Průvodci v cestovním ruchu)

https://www3.mmr.cz/zad/default.aspx#/

COVID - Lázně

https://zadosti.sfpi.cz/zadost/4

COVID – Školy v přírodě

https://zadosti.sfpi.cz/zadost/7

COVID – Ubytování II – Hromadné ubytovací zařízení

https://zadosti.sfpi.cz/zadost/9

COVID – Sport III – Lyžařská střediska

1. výzva se připravuje, zveřejněna měla být během ledna.

ANTIVIRUS

Obecné informace: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Žádost o podporu: https://antivirus.mpsv.cz/zadost/zadatel

Měsíční vyúčtování: https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani/nacteni

KOMPENZAČNÍ BONUS

https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Výzva pro příjem žádostí za prosinec 2020 a leden 2021 bude vyhlášena počátkem února 2021.

ZÁRUČNÍ PROGRAMY

Záruční program COVID III https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Agrocovid Potravinářství

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/