NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ 

MPSV v tiskové zprávě uvedlo, že by měl zákon ulehčit životní situaci samoživitelkám a samoživitelům, kterým druhý z rodičů nepřispívá na dítě.

Z podmínek pro přiznání nároku je zřejmé, že náhradní výživné není univerzálním řešením na neplacení alimentů. Ikdyž náhradní výživné určitě pomůže samoživitelům v tíživé situaci, zákonodárce by se spíše měl zamýšlet nad tím, jak vyřešit to, aby se samoživitelé do této situace vůbec nedostávali.

OPRÁVNĚNÁ OSOBA

Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě, které má na území České republiky trvalý pobyt. 

Výjimky pak stanoví § 2 odst. 2 a odst. 3 zák. o náhradním výživném.

AKTIVNÍ ŘEŠENÍ SITUACE 

Samoživitelé musí využít všech svých zákonných možností. K vymožení pohledávek na výživném v dané chvíli musí probíhat exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí. 

K žádosti je nutné doložit vykonatelný rozsudek soudu o stanovení výše alimentů, doklady o nezaopatřenosti dítěte a informace o podaném návrhu na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Návrh na exekuci může samoživitel/ka vyplnit přímo na Úřadu práce, který v této věci bude rozhodovat, s pracovníkem na kontaktním pracovišti úřadu. 

ROZHODNUTÍ O NÁROKU

O nároku musí být rozhodnuto nejpozději do 30 dnů od dodání veškerých potřebných dokumentů. 

OMEZENÍ VÝŠE VYPLÁCENÉ ČÁSTKY 

Výše náhradního výživného se stanovuje na období 4 kalendářních měsíců a vychází z měsíčního průměru. 

Každé čtyři měsíce je nutné prokazovat naplňování podmínek pro výplatu dávky. 

Výši výživného stanoví soud, ale maximální částkou je 3.000,- Kč na jedno dítě. 

Povinný rodič může na dítě platit pouze částečně. V tom případě stát doplácí rozdíl do stanovené částky.

DOBA VYPLÁCENÍ 

Náhradní výživné lze pobírat nejdéle po dobu 24 měsíců. 

PŘECHOD POHLEDÁVKY NA STÁT 

Po neplatiči bude vymáhat vyplacenou částku stát prostřednictvím Úřadu práce ČR. 

Po rozhodnutí o přechodu pohledávky na stát vyzve Úřad práce oprávněnou osobu k podání návrhu na vstup státu namísto dosavadního oprávněného do probíhajícího řízení o soudním výkonu rozhodnutí nebo do exekučního řízení.

Účinný by měl být zákon o náhradním výživném od 1. července 2021.