K čerpání kompenzačního bonusu

Každým prodloužením nouzového stavu vzniká nové bonusové období a skončením každého bonusového období počíná běžet dvouměsíční lhůta k podání žádosti o kompenzační bonus pro každé období zvlášť.

Žádost za dny připadající na první bonusové období, tj. od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020, je nutné podat nejpozději do 5. ledna 2021.

Žádost za druhé bonusové období je nutné podat nejpozději do 22. ledna 2021 a za třetí bonusové období do 15. února 2021.

V žádosti je možné uvést veškeré dny za všechna období najednou nebo je lze rozdělit na více částí.

24.11.2020