Přehled programů a úlev – část I

DOTAČNÍ A PENĚŽNÍ PROGRAMY

I. NÁJEMNÉ II

-          Program je určen pro podnikatele, kteří museli kvůli opatřením uzavřít nebo omezit provoz.

-          Dotace činí 50% nájemného a bude vyplacena za měsíce červenec, srpen a září 2020.

-          Nově není potřeba, aby pronajímatel poskytnul nájemci slevu na nájemném.

-          O dotaci lze žádat do 21. ledna 2021.

II. COVID III

-          Program se týká OSVČ a podniků do 500 zaměstnanců, kteří si mohou sjednat úvěry z tohoto záručního programu.

-          Na záruky je vládou vyčleněno 150 miliard korun.

-          Úvěry budou poskytovány minimálně do poloviny roku 2021 u jednotlivých bank.

III. KULTURA II

-          Program je určen pro oblast kulturního a kreativního průmyslu.

-          Podporu mohou podnikatelé z této oblasti využít na marně vynaložené výdaje nebo za výdej v rámci vykonané kontinuální činnosti.

-          Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80% uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Za období 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.

-          Omezení na jeden subjekt je 10 milionů korun.

-          Z programu lze čerpat také jednorázový příspěvek pro OSVČ ve výši 60.000 korun (umělecké profese v oboru hudba, tanec, divadlo).

-          Lhůta pro žádosti o jednorázový příspěvek vyprší 24. listopadu 2020, pro žádosti o úhradu marně vynaložených výdajů 23. listopadu 2020.

IV. BUS

-          Program je určen na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě.

-          Výše podpory z programu se odvozuje od emisní třídy autobusu a od počtu sedaček v autobuse.

-          Dotace je v rozsahu 35 až 135 korun za sedačku na den.

-          Rozhodným obdobím je období od 12. března 2020 do 30. června 2020.

-          Žádosti lze podávat do 25. listopadu 2020 pouze elektronicky.

V. PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

-          Cestovní kanceláře – až 2,75% procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu.

-          500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie.

-          Pro průvodce je možnost dostat za splněných podmínek až 50 tisíc korun.

-          Zájezd musí být zakoupen od 1. prosince 2019 do 1.října 2020 a s termínem zahájení od 20. února 2020 do 10. října 2020.

-          Žádosti lze podat do 11. ledna 2021.

VI. SPORT II

-          Program na podporu profesionálních a poloprofesionálních soutěží a podpora podnikatelských subjektů pořádajících nebo spolupořádajících sportovní akce.

-          Žádosti lze podávat do 7. prosince 2020.

VII. KOMPENZAČNÍ BONUS PRO DOHODÁŘE

-          Tzv. dohodáři stále mohou podávat žádosti, které se týkají jarního období, do konce listopadu.

-          Žádá se u příslušných finančních úřadů.

VIII. KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ, SPOLEČNÍKY, DOHODÁŘE

-          Ke kompenzačnímu bonusu více zde.

IX. OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ ZA ŘÍJEN 2020

-          Program pro OSVČ, které kvůli uzavření školy (jiného zařízení) nemohou plnohodnotně  podnikat a pečují o dítě do 10 let nebo hendikepovaného blízkého.

-          Výše podpory činí 400 Kč na den.

-          Žádosti za říjen 2020 lze podávat do 9. prosince 2020.

 

16.11.2020