Test na Covid jako náklad zaměstnavatele ano nebo ne?

Je nutné rozlišovat povinné a preventivní testování na COVID. V případě povinného testování je náklad na něj povinným výdajem zaměstnavatele a jedná se o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. j)  bod 1 zák. č. 586/1992 Sb.,  o daních z příjmů. V případě preventivního testování je nutné prokázat, že je testování prováděno v souvislosti s chodem vašeho podnikání. Pro úplnost dodáváme, že daňově uznatelný náklad je testování na COVID i pro OSVČ.

Upozorňujeme, že finanční úřad může provést kontrolu minimálně 3 roky zpětně, proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost formulaci odůvodnění a dokumentaci k opodstatnění opatření.

Výjimkou bude situace, kdy je test jakousi formou příspěvku na dovolenou nebo zaměstnaneckým benefitem a testování nesouvisí přímo s prací, ale s požadavkem negativního testu na COVID cílové destinace dovolené.

12.11.2020