Kompenzační bonus

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o kompenzačním bonusu pro podnikatele, kterým vláda v důsledku epidemie omezila nebo znemožnila podnikání. Podmínkou je, že příjmy z podnikání musí tvořit více, jak polovinu příjmů dané osoby.

Podnikatelé si mohou zažádat o jednorázový příspěvek 500 Kč za každý den omezení. Žádost o vyplacení bonusu lze podávat za období nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října. Nejpozději ji lze podat do 2 měsíců po skončení bonusového období (za první bonusové období 5.10.- 4.11.2020 do 5. ledna 2021 a za druhé bonusové období od 5.11.-21.11.2020 do 22. ledna 2021).

Kompenzační bonus je určen OSVČ, ale i společníkům malých společností s ručením omezením, které mají nejvýše dva společníky. Dále mohou získat bonus osoby s dohodou o provedení práce nebo s dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech.

Upozorňujeme, že kompenzační bonus nelze kombinovat s dalšími podporami ve stejném období. Což například znamená, že lze sice čerpat program COVID NÁJEMNÉ za měsíc červenec, srpen září, protože kompenzační bonus se počítá až od 5. října, ale pokud bude program vypsán i za říjen a listopad a období vyplácení se tak bude překrývat, bude si muset osoba vybrat, který program bude chtít čerpat.

Kompenzační bonus nemohou OSVČ kombinovat ve stejném období s podporou v nezaměstnanosti, ošetřovným pro OSVČ, programem ANTIVIRUS na zaměstnance a speciálními dotačními programy COVID. Kompenzační bonus lze ale kombinovat ve stejném období s rodičovským příspěvkem, důchodem, příjmy ze zaměstnání, klasickým ošetřovným pro zaměstnance, příspěvkem na bydlení a dávkami v hmotné nouzi.

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu naleznete zde.

12.11.2020