Program Antivirus A

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce letošního roku. Společnosti s uzavřenými provozy budou mít nově nárok na 100% náhradu mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80% náhrad mezd.

Antivirus A je program určený pro podniky s omezením provozu vynuceným opatřením vlády ČR. Před prodloužením programu měl zaměstnavatel nárok na 80% nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39.000 Kč na zaměstnance, nově získává zaměstnavatel 100% náhrad mezd a strop se zvýší na 50.000 Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude trvat až do konce roku. V Antiviru A nadále zůstává náhrada 80% na zaměstnance v karanténě.

Nadále fungují i programy Antivirus B (stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo – poklesem odbytu nebo dodávek vstupů) a; 

Antivirus C (stát odpustí odvody na povinné sociální pojištění pro zaměstnavatele, a to na tři měsíce – červen, červenec, srpen). 

Tyto programy jsou využitelné nejméně do konce října 2020, avšak budou předmětem dalšího rozhodování Vlády ČR a MPSV a jejich podmínky se mohou ještě měnit. Situaci pro vás nadále sledujeme.

Podrobnosti k programu naleznete v příloze této zprávy anebo zde: https://www.mpsv.cz/antivirus anebo zde: https://www.podnikatel.cz/clanky/antivirus-a-pobezi-do-konce-roku-stat-zaplati-firmam-100-nahrady-mezd/. Žádost je možné podat online zde: https://antivirus.mpsv.cz/.   

 

Odkaz na článek: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/14_10_2020_TZ_Rezim_A_programu_Antivirus_prodlouzen_do_konce_roku.pdf/b613de9f-dc9c-f6ea-822a-08233a869091

23.10.2020