Odklad nájemného z důvodu pandemie

Jste nájemcem a nemůžete v důsledku omezení plynoucích z mimořádného stavu řádně hradit nájemné? Po přečtení našeho článku si možná budete moci oddychnout. Na konci měsíce dubna totiž vstoupily v účinnost dva nové zákony, které nájemce chrání před výpovědi z nájmu a umožňují jim tak odložit platby nájemného. Tyto zákony se vztahují jak na nájem prostor sloužícího k podnikání, tak nájem bytových prostor.

Připravili jsem pro vás přehled, který vám přiblíží, zda a za jakých podmínek si u svého pronajímatele můžete nárokovat ochranu před výpovědí z nájmu a z toho plynoucí odložení plateb nájemného.

Níže uvedené podmínky platí nejenom pro nájem, ale také pro případný podnájem uvedených prostor.

Je třeba upozornit, že ochrana před výpovědí z nájmu se nevztahuje na další výpovědní důvody jako je např. porušování povinností nájemcem či potřeba využití bytu pro příbuzného pronajímatele. Stejně tak vám může dát pronajímatel výpověď před 31.12.2020, pokud se dostanete do prodlení s platbami nájemného po ochranném období, tedy po 30.6.2020 v případě nájmu prostor sloužících k podnikání, či po 31.7.2020 v případě nájmu bytových prostor.

Dle našeho názoru uvedená úprava odkladu nájemného není absolutní. Především v případě, kdy nájemce nezaplatí odložené nájemné do 31.12.2020, by se měla aplikovat také ustanovení občanského zákoníku upravující podmínky výpovědi z nájmu. Tato ustanovení nejsou z pohledu nájemce tak přísná, a to především s ohledem na výpovědní doby. Finální slovo v této otázce však budou mít až soudy, které budou spory z odložení nájmů v budoucnu rozhodovat.

Výše uvedená úprava odkladu nájemného je aktuálně předmětem kritiky ze strany politiků i právníků, a to s ohledem na zásah do práv pronajímatelů. Na vládní úrovni dále probíhá diskuse o rozdělení úhrad nájemného po třetinách mezi pronajímatele, nájemce a stát. V současnou chvíli se čeká na předložení návrhu zákona, který by toto třetinové rozdělení upravoval. O dalším vývoji vás budeme případně informovat.

 

13.5.2020

 

Fotogalerie