COVID II

Pro velký zájem byly změněny podmínky programu COVID II tak, že se jedná o kolovou výzvu. 1. kolo přijímání žádostí je limitováno časově, přičemž příjem žádostí bude ukončen 3. 4. 2020 o 23:59!!! Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podpora z programu COVID II, je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru. Program je určen pro živnostníky a malé a střední podnikatele.

Základní podmínky podpory COVID II:

·       záruka až do výše 80% jistiny komerčního úvěru poskytnutého některou ze spolupracujících bank (ČMZRB očekává, že se do programu COVID II zapojí všechny komerční banky, které na území ČR financují malé a střední podniky);

·       výše zaručovaného až 15.000.000 Kč;

·       doba ručení až 3 roky;

·       finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1.000.000 Kč;

·       z programu lze financovat náklady na mzdy, energie a nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek, pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku;

·       projekt musí být realizován na území České republiky, mimo hlavního města Prahy;

·       žadatel nesmí být v úpadku;

·       žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, zejména Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám;

·       žadatel nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců;

·       na majetek žadatele nesmí být vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení o nařízení exekuce.

Žádost o záruku lze podat pouze prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

 

Úvěr COVID

ČMZRB obnovila příjem žádostí o bezúročný úvěr z programu ÚVĚR COVID, který je určen pro živnostníky a malé a střední podnikatele zasažené koronavirem.

Základní podmínky podpory Úvěr COVID:

·       bezúročný úvěr až do výše 15.000.000 Kč a 90% způsobilých výdajů;

·       splatnost až 2 roky;

·       odklad splácení až na 12 měsíců;

·       úvěr může být použit na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob či na jiné provozní výdaje;

·       úvěr bude zajištěn blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele);

·       žadatel nesmí být v úpadku;

·       žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, zejména Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám;

·       žadatel nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců;

·       proti majetku žadatele nesmí být vedena exekuce.

Žádost o úvěr lze podat pouze prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

Jako již v minulosti vám s vyplněním žádosti o úvěr či záruku vám rádi zadarmo pomůžeme, pouze prosíme s ohledem na časovost, abyste nás kontaktovali s předstihem. Děkujeme.

 

3.4.2020