#5 UrbášekPartners COVID Legal News - Program Antivirus – vládní program na podporu zaměstnanosti 

Aktuální informace o opatřeních vlády ke zmírnění následků pandemie COVID-19

Program Antivirus

Ve čtvrtek 19. března schválila vláda návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který má pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zmírnit důsledky pandemie COVID-19. 

Program Antivirus představuje klíčové opatření, díky němuž bude stát kompenzovat zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří tak nebudou muset přistoupit k masivnějšímu propouštění. 

Ze strany státu bude poskytován příspěvek zaměstnavatelům, kteří byli přímo postiženi opatřeními zavedenými v důsledku šíření nákazy, na plnou nebo částečnou úhradu náhrad mezd zaměstnancům. 

Příspěvek bude zaměstnavatelům poskytován prostřednictvím Úřadu práce ČR a bude závislý na důvodu vzniku překážky v práci, kdy dojde k aktivaci následujících opatření:

1) Překážka v práci na straně zaměstnance v důsledku nařízení karantény 

- Za této situace přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy nebo platu

2) Překážka v práci na straně zaměstnavatele v důsledku uzavření provozovny

- V případě, kdy je zaměstnavateli na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření nařízeno uzavření jeho provozu, mají jeho zaměstnanci nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy nebo platu

Ošetřovné 

 Ve čtvrtek 19. března schválila vláda změnu v režimu vyplácení tzv. ošetřovného.

Až doposud platilo, že nárok na ošetřovné má rodič, který musí zůstat doma z důvodu péče o dítě mladší 10 let v důsledku uzavření školského zařízení nebo mateřské školy, a to po dobu 9 kalendářních dnů. 

Nově má nárok na ošetřovné rodič pečující o dítě do 13 let věku a ošetřovné bude vypláceno po celou dobuuzavření školních a předškolních zařízení, a to zpětně ke dni zavedení příslušných opatření. 

Nárok na ošetřovné mají mít podle novely nově i OSVČ. Ošetřovné pro OSVČ bylo schváleno ve výši 424 Kč na den, tedy necelých 14 tis. Kč měsíčně. 

Půlroční odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ  

V reakci na propad tržeb živnostníků navrhlo v pátek 20. března Ministerstvo práce a sociálních věcí půlroční odpuštění jejich plateb důchodového pojištění. 

V případě schválení by bylo opatření účinné od března do srpna 2020. Pokud živnostník již zaplatil zálohu za březen, byla by považována za platbu na září. 

Výše uvedené návrhy by měl schvalovat Parlament ve stavu legislativní nouze v úterý 24. března 2020.

 

23.3.2020