V rámci naši kontinuální snahy o překlenutí rozdílu vnímáni světa z právního pohledu (právničina) a klientského pohledu (lidská mluva) naši právníci zúčastnili se individuálního komunikačního kurzu zaměřeného na oddělení skutečných problémů našich klientů od jejích právních symptomů. 

Lektorem školení byl Jiří Střelec, který před 16 lety založil poradenský portál www.vlastnicesta.cz, jehož cílem, jak říká jeho zakladatel, není jen prosté poradenství, ale seriózní a dlouhodobé partnerství. Partnerství, jež je zabezpečeno vzájemnou důvěrou, odpovědností, ochranou know-how a ochranou informací.  

Kurz všechny účastníky utvrdil v tom, že výše uvedené motto portálu www.vlastnicesta.cz je stejně tak platné pro právníky, jako pro odborné poradce.