Proto jsme sestavili sérii workshopů zaměřených na konstruktivní zpětnou vazbu od našich klientů směrem k činnosti naší kanceláře.  Cílem workshopů je zvýšení kvality našich služeb zejména v oblasti komunikace s klientem a efektivity vynaložení úsilí v jeho prospěch.  

Prvního workshopu se zúčastnil naši dlouholetí a významní klienti, kterými jsou společnosti Foxconn a JUSDA Europe. Konkrétně nám svůj čas věnoval Foxconn Chief Compliance Officer Foxconn a CEO společnosti JUSDA Europe. Klíčový členové týmů naší kanceláře s nimi probrali celkový proces řešení právní kauzy od momentu zadání až do její uzavření ve smyslu požadavků klienta z korporátního prostředí.   

Podobné workshopy budeme v budoucnosti realizovat s dalšími klienty, zejména v oblastech, ve kterých chceme dosáhnout vedoucího postavení na trhu poskytování právních služeb.