Téměř 900 tisíc lidí má v České republice alespoň jednu exekuci a přibližně 150 tisíc lidí jich má více než deset. Mgr. Vratislav Urbášek a Mgr. Ing. Gabriel Talaga byli pozváni jako odborníci, aby odpovídali na dotazy ohledně insolvencí a oddlužení v souvislosti s novelou insolvenčního zákona. Dotazů přišlo opravdu mnoho a účast v chatu byla velmi vysoká. 

V současné době je v legislativním procesu novela insolvenčního zákona, která by měla umožnit zbavit se snadněji dluhů a pomoci lidem vrátit se do normálního ekonomického života. Novela, kterou koncem října schválili poslanci zmírňuje především podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu. Předloha novely počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 % dlužné částky, u seniorů se tato hranice snižuje na tři roky. Odpadá tedy dosavadní podmínka splacení alespoň 30 % dluhů během pěti let. 

"Cílem novely bylo zpřístupnit osobní bankrot co nejširšímu okruhu dlužníků, i těm, kteří neprokážou schopnost splatit za 5 let alespoň 30 % svých dluhů – především tedy lidem v dluhové pasti čelícím vícenásobným exekucím," vysvětluje Mgr. Vratislav Urbášek. 

Jak postupovat, pokud chcete vyhlásit osobní bankrot? "Návrh na oddlužení za Vás musí sepsat a podat advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, nebo tzv. akreditovaná osoba, což jsou neziskové organizace poskytující služby v oblasti oddlužení," doplňuje Mgr. Ing Gabriel Talaga, který vede v advokátní kanceláři Urbášek & Partners oddělení insolvencí a restrukturalizací.

Přejít na článek