Srpen začíná skutečně extrémními teplotami. V takových podmínkách se člověk v práci hůře soustředí, některým lidem jde dokonce o zdraví, zaměstnavatel by tak měl k minimalizaci rizik zabezpečit vhodné podmínky.

 "Jednou ze základních povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. To v sobě zahrnuje i zajištění technických či organizačních opatření v případě práce ve vysokých teplotách, včetně zajištění ochranných nápojů," řekla pro TN.cz Adéla Gajdová.

Zaměstnavatel je  povinen zajistit změnu v případě, že horko ohrožuje vaše zdraví, blíže ale podmínky práce nespecifikuje. Bližší podmínky stanovuje vládní nařízení č. 361/2007 Sb. a pozdější novelizace.

"Pokud své povinnosti zaměstnavatel neplní a zaměstnanec má důvodně za to, že práce ve vysokých teplotách bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, může ve smyslu § 106 odst. 2 zákoníku práce, výkon práce odmítnout. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance,“ vysvětlila Gajdová.

 

Odkaz na livechat s Adélou Gajdovou na serveru TN.cz naleznete níže.

Přejít na článek

Fotogalerie