Titul LL.M., tedy Master of Laws, se uděluje absolventům postgraduálního právnického studia. Donedávna bylo možné titul získat pouze při studiu na zahraničních univerzitách, od roku 2007 bylo umožněno získat ho i v České republice.

Do agendy Adély spadá medicínské právo již řadu let. Zastupovala jednu z největších medicínských skupin v České republice, kdy radila řadě nemocnicím jak při každodenním chodu, tak například při jednání s pojišťovnami. Také úspěšně vedla spory s pacienty o náhradu škody na zdraví, kde klienty uchránila před neoprávněnými nároky pacientů v řádech desítek milionů korun.

V nemocnicích uplatnila dlouholeté zkušenosti s pracovním právem. Radí největším společnostem v České republice s řádově tisíci zaměstnanci, a to v celé šíři pracovního práva, včetně odborových práv a kolektivního vyjednávání.

Za naši advokátní kancelář gratulujeme k tomuto velkému úspěchu a věříme, že nás v budoucnu čekají další skvělé zprávy.