#26 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - KONEC ŘADY COVID DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

31.5.2021 10:56

Postupné rozvolňování s sebou pro firmy a OSVČ nepřináší pouze možnost otevření provozoven, ale také poslední dny na podání žádostí o podporu v rámci řady COVID dotačních programů. Níže Vám přinášíme shrnutí toho, které programy končí, do kdy máte možnost podat žádosti o podporu, a které programy můžete využít i v nadcházejících měsících.

více

#25 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - COVID DOTAČNÍ PROGRAMY PRO FIRMY A OSVČ

14.5.2021 10:00 Law

Přinášíme vám aktualizovaný přehled dotačních programů ke květnu 2021.

více

Co přináší zákon o prověřování zahraničních investic a jak v praxi ovlivní zahraniční investice?

29.4.2021 16:54 Law

Již od 1.5.2021 vejde v účinnost zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic. Ten nově stanoví pravidla pro prověřování některých definovaných zahraničních investic státními orgány z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku. Při aktuální politické situaci lze předpokládat, že jeho aplikace a posuzování kontrolními orgány nebude mít dlouhé přechodové období.

více

#24 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - COVID DOTAČNÍ PROGRAMY PRO FIRMY A OSVČ

23.3.2021 10:00 Law

Přinášíme vám aktualizovaný přehled dotačních programů k březnu 2021.

více

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

17.3.2021 10:00 Law

S účinností od 1.1.2021 zákon č. 527/2020 Sb. (dále jako „novela“), kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“), a další zákony, novelizoval dosavadní českou právní úpravu AML.

více

Přehled dotačních programů – užitečné odkazy

9.2.2021 10:00 Law

Přinášíme vám přehled užitečných odkazů k jednotlivým dotačním programům.

více

Novela zákona o obchodních korporacích

1.2.2021 11:00 Law

Společenské smlouvy a stanovy je nutné uvést do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích nejpozději do 31. 12. 2021 a do obchodního rejstříku zapsat skutečnosti a založit je do sbírky listin nejpozději do 30. 6. 2021.

více

Evidence skutečných majitelů

25.1.2021 10:00 Law

Senát vrátil s pozměňovacími návrhy zákon o evidenci skutečných majitelů zpět Poslanecké sněmovně. O návrhu, který se nachází v závěrečném kole schvalování, by tak mělo být rozhodováno hned zkraje roku 2021.

více

Náhradní výživné

14.12.2020 10:00 Law

Návrh zákona o náhradním výživném čeká na rozhodnutí Senátu, který má lhůtu pro jednání do 23. prosince 2020.

více

#23 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - Přehled daňového balíčku

2.12.2020 10:00 Law

Pokud projde návrh daňového balíčku Senátem a podepíše ho prezident republiky, změny začnou platit od 1. ledna 2021. Daňový balíček zasáhne do více jak 30 právních předpisů.

více

#22 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - Lze nařídit zaměstnancům povinné testování na COVID?  

25.11.2020 10:00 Law

Vláda vyzývá zaměstnavatele, aby se zapojili a testovali své zaměstnance na COVID.

více

#21 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - K čerpání kompenzačního bonusu

24.11.2020 10:00 Law

Prodloužení nouzového stavu neznamená automaticky prodloužení období kompenzačního bonusu.

více

#20 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - Přehled programů a úlev - část II.

18.11.2020 10:00 Law

Přinášíme vám druhou část přehledu programů a úlev, které souvisí s pandemií COVID19. V této části se zaměříme na program ANTIVIRUS PLUS, ANTIVIRUS B, ANTIVIRUS C a ostatní daňové a administrativní úlevy, jako je odklad daní, prominutí úroků a odklad EET.

více

#19 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - Přehled programů a úlev - část I.

16.11.2020 13:42 Law

Přinášíme vám první část přehledu programů a úlev, které souvisí s pandemií COVID19. V této části se zaměříme na dotační a peněžní programy. Níže naleznete detaily k programům Nájemné II., COVID III., KULTURA II., BUS, Podpora cestovního ruchu, Sport II. a ke kompenzačním bonusům.

více

#18 COVID-19 Urbasek Partners Legal News - Test na Covid jako náklad zaměstnavatele ano nebo ne?

12.11.2020 15:15 Law

Je nutné rozlišovat povinné a preventivní testování na COVID. V případě povinného testování je náklad na něj povinným výdajem zaměstnavatele a jedná se o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. j)  bod 1 zák. č. 586/1992 Sb.,  o daních z příjmů. V případě preventivního testování je nutné prokázat, že je testování prováděno v souvislosti s chodem vašeho podnikání.

více